X
Foto van de romaanse Lieve Vrouwekerk en, links daarvan, de gotische Mérodekapel omstreeks 1900. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.