X
De Salvatorkerk voor de restauratie; kerkgangers verlaten het gebouw, 1887